PM ke wakeel ne aik bhi sawaal ka jawab nhi diya aur jo jawab diya ke PM ki qaumi assembly main speech ko istasna hasil hai:–Fawad Ch outside SC

15 Views

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Skip to toolbar